POH GGZ InPracticade nieuwe
basis ggz  

Welkom bij praktijk ondersteuning huisartsen (POH) GGZ In Practica

In Practica is een bedrijf, gespecialiceerd in de ondersteuning van de huisarts, in het werkveld van de geestelijke gezondheidszorg.

POH GGZ staat voor Pratijk Ondersteuner Huisartsen Geestelijke Gezondheidszorg. Deze medewerker ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische klachten. Te denken valt dan aan spannings, stress, somberheids of angstklachten, maar ook aan problemen die samenhangen met opvoeding, relatie, werk of rouw.

De POH GGZ kan de patiënt helpen bij een heldere formulering van het probleem. De patiënt kan er terecht voor een advies of een korte behandeling in de vorm van een aantal gesprekken. De POH GGZ is thuis in de geestelijke gezondheidszorg en bekend met alle zorgverleners in de regio Zuid Kennemerland. Mocht het nodig zijn, dan kan de POH GGZ de patiënt voor verdere behandeling verwijzen naar de juiste instelling en deze begeleiden tot de patiënt op de juiste plek is aangekomen. Daarnaast kan de POH GGZ zorgdragen voor de begeleiding van patienten met een stabiel chronisch ziektebeeld. Dit alles gebeurt in samenspraak met de huisarts.

Door de inzet van de POH GGZ kunnen patiënten dichtbij huis gebruik maken van deskundige hulp bij psychische klachten. De POH GGZ heeft tijd en aandacht en zorg voor een goede afstemming van de zorg tussen huisarts en andere instellingen. Laagdrempelig, in de eigen huisartsenpraktijk.