POH GGZ InPracticade nieuwe
basis ggz  

Welkom bij POH GGZ In Practica

POH GGZ staat voor Pratijk Ondersteuner Huisartsen Geestelijke Gezondheidszorg.

De POH GGZ kan de patiënt helpen bij een heldere formulering van het probleem. De patiënt kan er terecht voor een advies of een korte behandeling in de vorm van een aantal gesprekken. De POH GGZ is thuis in de geestelijke gezondheidszorg en bekend met alle zorgverleners in de regio Zuid Kennemerland. Mocht het nodig zijn, dan kan er voor verdere behandeling verwezen worden naar de juiste instelling of kan er begeleidt worden tot de patiënt op de juiste plek is. Daarnaast kan de POH GGZ zorgdragen voor de begeleiding van patienten met een stabiel chronisch ziektebeeld. Dit alles gebeurt in samenspraak met de huisarts. Door de inzet van de POH GGZ kunnen patiënten dichtbij huis gebruik maken van deskundige hulp bij psychische klachten.

Laagdrempelig, in de eigen huisartsenpraktijk.